Özel Çağın Anadolu Lisesi olarak eğitimle ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Mart 2020'de düzenlenen önemli zirvelerden biri oldu. 

Bu yıl 7.si düzenlenen Eğitim Teknolojileri Zirvesi, alanında uzman pek çok katılımcının bir araya geldiği panel ve çalıştaylarla gerçekleşti.

Eğitim, iş ve basın dünyasının bir araya geldiği zirvede eğitimde yeni yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler tanıtıldı, deneyimler paylaşıldı.

Zirvede "sürdürülebilir inovasyon, kuantum öğrenme, yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, giyilebilir teknolojiler, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, internet ve bilişim suçları" gibi konular paneller ve atölyelerle çok yönlü ele alındı.

Özel Çağın Anadolu Lİsesi olarak Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde 21. yüzyılın eğitim ve öğretimde kökten ve yeni bir anlayışla şekillendiğini alanında uzman konuşmacılardan dinleme, öğrenme fırsatını bulduk. Bizim için heyecan ve ilham vericiydi. Teknolojik gelişim, çağın ihtiyaçları, değişim ve bütün bunların eğitimin evrilmesini nasıl zorunlu kıldığını; oyun temelli öğrenmenin aslında ne kadar basit, ancak bir o kadar da kalıcı ve yaratıcı olduğunu; teknoloji-internet-bilgisayar bileşenlerini eğitim ve öğretime nasıl etkin şekilde entegre edebileceğimizi öğrenme; daha önce karşılaşmadığımız farklı teknolojileri deneyimleme olanağı bulduk.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki yılı heyecanla bekliyoruz.