Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri dersleri “Fizik, Kimya, Biyoloji” ana dalları ile bir bütün oluşturmaktadır. Bu bütünlük içinde Çağın Anadolu Lisesi olarak temel hedefimiz; bilimsel düşünebilen, merak eden, soru sorabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunu etkin kullanabilen,  gözlem ve deneye dayanarak evren ve hayat hakkında açıklamalara ulaşan dinamik bir anlayış geliştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin derslerde edindiği bilgi ve beceriler, doğayı tanıma süreci ile pekiştirilmekte; böylelikle öğrenme aktivitelerini öz bilgileriyle bütünleştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı sunulmaktadır.

Okulumuz; güncel ve doğal hayatı derslere dahil ederek etkinlikleri daha zevkli hale getirmeyi, dünyayı analitik bir anlayışla kavrama becerisi kazandırmayı, çevreye duyarlı evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmeyi eğitim anlayışının temeli olarak benimsemiştir.

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02