Türk Dili ve Edebiyatı

EDEBİYAT

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde en temel beceri olan "okuma, okuduğunu anlama, anladığını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme" çalışmaları, bütün düzeylerde etkin olarak gerçekleştirilir.

Çalışmalarımızda çağdaş Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserleri, klasikler, makaleler, gazete yazıları, denemeler seçilir; bunlar tür özellikleri de göz önünde bulundurularak biçimsel ve anlamsal olarak incelenir.

Bir sözcükten, cümleden, resimden, fotoğraftan ya da bir sinema filminden yapılan alıntıdan yola çıkılarak yazma çalışmaları yaptırılır. Bu yazma çalışmalarında öğrencinin sözcük dağarcığı, sözcükler arasında kurduğu anlam ilişkisi, yaratıcılığı, kurmaca yeteneği, anlamsal bütünlük, düşünceler arasındaki tutarlılık, düşüncesini veya ele aldığı olayı destekleyen yöntemler  üzerinde durularak 

12. sınıflar dışında bütün düzeylerde haftada 1 ders saati "kitap okuma" saati olarak planlanmıştır. Bu saatte:

9. sınıflarda          Seçilmiş Kişi, Lois Lowry ;

                               Acımak, Reşat Nuri Güntekin;

                               Sineklerin Tanrısı, William Golding;

                               Ağaca Tüneyen Baron, Italo Calvino

10. sınıflarda        Kürk Mantolu Madonna, Sabahhattin Ali;

                               Fahrenheit 451, Ray Bradbury

11. sınıflarda        Felatun Bey ve Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi,

                               Kırmızı Pazartesi, Gabriel Garcia Marquez;

                                Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai;

                                Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

adlı eserler okutulmaktadır. Bu seçki, her yıl güncellenmektedir.

Her yıl, dersin içeriği ile bağlantılı olarak düzey gezileri planlanmakta ve bunlar bir projeye dönüştürülerek geri bildirim sağlanmaktadır. 

9. sınıflarla TÜYAPBurgazada ve Sait Faik Müzesi, her dönem iki kez tiyatro ve opera  

10. sınıflarla Barış Manço Müzesi, Galata Mevlevihanesi ve Divan Yolu 

11. sınıflarla Aşiyan Müzesi, Tanpınar Müzesi, Gülhane Parkı, Tanzimat Müzesi 

gezileri düzenlenmektedir. 

11. ve 12. sınıflarda okuma ve yazma etkinliklerinin yanı sıra test çözümüne ağırlık verilir; çalışmalar "farklı soru tipleri, soru çözüm teknikleri, zaman yönetimi" üzerinde yoğunlaşır. 

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02