Neden Çağın?

Her veli çocuğunun kişilik gelişimi ve gelecek planlanmasında sağlam temellere dayalı bilgi, beceri ve davranış kazanması için sistemli, güvenilir, yaş döneminin gereklerine uygun bir ortamda eğitim öğretim görmesini ister.

 

Özel Çağın Anadolu Lisesi olarak biz, velilerimizin bu haklı taleplerini geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda güncelliyoruz. Bunu sağlamaktaki en büyük güvencemiz; her biri birbirinden kıymetli, erdemli, insani vasıfları güçlü, deneyimli, işini seven ve öğrenmeye açık eğitim kadromuzdur. "İyi insan yetiştirme" gayemizi, iyi öğretmenlerle güvence altına almak, Özel Çağın Anadolu Lisesi kadrosunu oluşturmaktaki vazgeçilmez ilkemizdir.

 

Özel Çağın Anadolu Lisesi, 10-15 kişiliden oluşan sınıf mevcutlarıyla butik lise konseptinde bir okuldur.

 

Eğitim ve öğretim planlamasının eğitimciler tarafından yapıldığında nitelik kazandığının unutulmaması gerektiğini önemle vurgulamak isteriz. Kurumun geçmişi, kurucularının eğitimle olan ilişkisi, öğretim kadrosu, sınıf mevcutları, sosyal ve akademik donatı koşulları son derece önemlidir. Okul seçiminde sadece tabeladaki isme bakarak değil, sözünü ettiğimiz etmenlere göre değerlendirme yapmanız, sizlere ve çocuğunuzun geleceğine büyük kazanç sağlayacaktır.

 

Özel Çağın Anadolu Lisesi olarak bizler, her öğrencinin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneğinin olduğuna inanıyor, onları yetenekleri ile ön plana çıkaran ve bu yönde yol almalarına olanak sağlayan eğitim öğretim anlayışı ile hareket etmekteyiz. 

 

Butik okul konseptine sahip Özel Çağın Anadolu Lisesi, her öğrencinin tek tek tanınmasına ve takibine, kendini gerçekleştirme yolunda sağlam adımlarla desteklenmesine imkân sağlamaktadır.

 

Okul aile iş birliği kapsamında veli bilgilendirmeleri, paylaşımları sıklıkla ve çözüm odaklı gerçekleşmekte, uzun ve kısa vadede alınabilecek sonuçlarla ilgili kapsamlı planlamalar yapılmaktadır. Metropol hayatının getirdiği birtakım sorunlar nedeniyle" veli ve öğrenci arasında kopukluklar, iletişim sorunları, birbirine yabancılaşma, sosyal fobi, ötekileştirme" gibi durumların sıklıkla yaşandığını gözlemlemekteyiz. Tam da bu nedenlerle okulumuz; öğrencinin fark edildiği, kendini güvende hissettiği, özgüven ve kişisel farkındalık anlamında iyileşme gösterdiği ideal bir eğitim-öğretim yuvası olarak varlığını göstermektedir. 

 

Sevgi ve saygının, eğitim ve öğretim bir arda harmanlandığı Özel Çağın Anadolu Lisesi’ne sizleri bekliyoruz. Gelin tanışalım, sohbet edelim, çocuklarımıza birlikte destek olalım.

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02