Sosyal Bilimler

SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilimler Programı Tarih, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsar. 

Sosyal Bilimlerde disiplinler arası işbirliğine ayrıca önem verilmektedir. Tarihsel olaylar değerlendirilirken coğrafya, sosyoloji, ekonomi, siyasal ve kültürel gelişmeler, dinler ve düşünce tarihi birlikte ele alınır, bütünsel bir anlayış oluşturulmaya çalışılır. 

Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi konuları, yeri ve zamanına göre ayrıntılı olarak irdelenir; amaçları, kapsamı, nasıl uygulandığı, uygulamalardaki yöntemler nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilir.  

"Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Kuvayı Milliye, cumhuriyet, devrimler, devrimlerin içeriği, cumhuriyetin ilk yıllarındaki kültürel ve ekonomik kalkınma, Köy Enstitüleri, sanayileşme, Monroe Doktrini, II. Dünya Savaşı, Büyük Buhran, Marshall Yardımı, kapitalizm, soğuk savaş, darbeler," gibi etkenler, ülkemiz ve dünya ülkelerinin eş zamanlı incelenerek yorumlanır. 

Ders kitabının yanı sıra her dönem öğrencilere müfredat konularını kapsayan bir bibliyografya verilir ve buradan farklı bakış açılarına da yer verilerek eleştirel düşünce desteklenir. 

Coğrafya dersinde coğrafyanın uygarlıkların oluşumuna, gelişimine, söz varlığına, yaşam biçimine, kültürüne, nüfusuna, ekonomisine, siyasi gücüne, düşünce tarihine olan etkilerine; biyolojik çeşitlilik ve coğrafya arsındaki ilişkilere yer verilir.

Bahar aylarında her düzeyde öğrencinin katılımıyla doğa gezileri düzenlenir; arboretum ve botanik bahçelerine gidilir. Toprak yapısı ve çeşitleri, bitki türleri, coğrafi oluşumlar, kayaç yapıları ve dersin içeriğindeki pek çok konu bu gezilerle pekiştirilir.  

Felsefe grubu derslerde, bütün düzeylerde doğrudan ya da dolaylı yollarla felsefenin işlevlerini içselleştirmeyi sağlayan çalışmalar yapılır. "Dünya ve yaşam anlayışımızı akılla işlemek, gerçekleri anlama ve öğrenme ihtiyacı duymak, hayata dair farklı bakış açıkları kazanmak, merak etmek, soru sormak, dogmalardan bağımsız düşünmek, dünyayı ve dünyadaki yaşantımızı daha anlaşılır kılmak" dersimizin temel ilkelerini oluşturmaktadır.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde temel olarak dinlerin oluşumu, dinler arasındaki ortak noktalar, evrensel ahlak, mezhepler, İslam dini, peygamberler ve tasavvuf konuları ortak bir çerçeve içinde kavratılır. 

Derslerin içeriğini desteleyen nitelikte düzey gezilerimiz olmaktadır. Bunlar:

9. sınıflar:       İstanbul Akvaryum Gezisi

                         Atatürk Arboretumu Gezisi

10. sınıflar:     Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Gezisi

                         Miniatürk Gezisi

                         Hababam Müzesi

11. Sınıflar:     Panorama Müzesi

                         Topkapı Sarayı 

                         Diyalog Müzesi

                         Yerebatan Sarnıcı

12. sınıflarda üniversite sınav hazırlığı olduğundan, bu düzeyde yoğun bir çalışma programı uygulanmaktadır. Dersler; konu anlatımı, bireysel çalışmalar ve grup etütleri, ders başarı sınavları, konu tarama testleri ve deneme sınavları göz önünde bulundurularak planlanmış olup, 12. sınıf öğrencilerimiz okul pikniği ve üniversite gezileri dışındaki gezilere katılmamaktadır. 

Sosyal Bilimler derslerinde düşünce temelli çalışmaların yanı sıra sınav hazırlıkları da gerçekleştirilmektedir. Yeni sınav sistemini desteleyen sorular, ALES, PIRLS ve SIMS sınavlarında çıkmış sorular, öğrencilerin düzeyleri doğrultusunda çözülmektedir. 12. sınıflarda dersler daha çok konuların ana hatlarıyla anlatılarak yoğun soru çözümüyle pekiştirilmesi şeklinde  yapılmaktadır. 

 

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02