Rehberlik

Çağın Anadolu Lisesi'nde Rehberlik Hizmeti

Okulumuzda rehberlik çalışmaları, en önemli dinamiklerimizden biridir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları, algılama yeterlilikleri, sosyal davranışları, öğrenme biçimleri, kendilerini ifade etme ve sorun çözme becerileri, ilgi ve eğilimleri, çevresiyle olan uyumu, akademik başarısını etkileyen faktörler, kişisel gelişimi gibi konular rehberlik biriminin denetiminde değerlendirilir. 

Özel konularda gizlilik esastır, öğrencinin kişisel hakları sonuna kadar korunur.  

Rehberlik çalışmaları öğrencilerin kendilerini tanımasına, özelliklerinin farkında olmasına, çevresindeki olanak ve fırsatları değerlendirmesine, yeteneklerini geliştirebilmesine, doğru ve gerçekçi kararlar alabilmesine, karşılaştığı ya da karşılaşacağı sorunlarla baş edebilmesine yönelik beceri kazanmasını ve bu becerileri geliştirmesini amaçlar.  

Özel Çağın Anadolu Lisesi'nde her öğrenci için bireysel bir program hazırlanır. Programın aile, idari ve öğretim basamakları ile ilgili yönlendirmeler gerekli yerlere yapılırken, kişisel çözüm süreci, öğrenci ve rehber öğretmen arasında yürütülür.

Rehberlik hizmetinde temel gayemiz, öğrencilerimizi hayata güçlü bir şekilde hazırlamaktır.

0216 314 49 99
Whatsapp Hattı
0541 434 02 02